Indmeldelse/Betaling
Vi udfylder sammen en pasningsaftale/kontrakt.
Min pris: 7.700,-
Tilskud fra kommune: 5.391,-
Jeres pris: 2.309,-
Betaling sker månedsvis i 12 måneder den sidste bankdag i måneden. Betaling sker forud.
Prisen reguleres hvert år 1. januar.
I får oplyst kontonummer til betaling ved indmeldelse.