Indmeldelse/Betaling
Vi udfylder sammen en pasningsaftale/kontrakt.
Min pris: 7.600,-
Tilskud fra kommune: 5.336,-
Jeres pris: 2.264,-
Betaling sker månedsvis i 12 måneder den sidste bankdag i måneden. Betaling sker forud.
Prisen reguleres hvert år 1. januar.
I får oplyst kontonummer til betaling ved indmeldelse.